Strana 1 z 1

Klubový účet- ZMENA !!!

Napísané: 10. Februára 2016, 00:06
od užívateľa VROC
Názov účtu: Vulcan Riders Slovak Republic

číslo účtu-IBAN: SK60 8330 0000 0028 0098 0034

SWIFT Code: FIOZSKBAXXX

Platby z ČR: 2800980034/2010


NEZABUDNI:

V prípade úhrad na účet vždy do poznámky uveď svoj NICK a za čo uhrádzaš !!!
To isté platí ak máš zadaný trvalý príkaz na úhradu. Uľahčuje to napárovanie platieb a prehľad platieb.